Весела и Димитър: Околен свят

Шарен свят.

Разни

Вече имаме RSS
Димитър, 13 август 2005

начало » околен свят » 
, 2 декември 2007
Уено парк
Снимка: Весела, март 2007

Хора. Като всички други. Не си струва да се говори за расовите различия. След първата седмица, прекарана във внимателно вглеждане в лицата, се вижда колко са различни един от друг японците. След месец, прекаран сред японци, вече започнахме да ги различаваме от китайците.

Отношенията и традиционните разбирания, с които японците живеят - те се оказаха за нас интересни. Като българи, ние дори не предполагахме колко сме европейски по дух и традиции. Изключително интересно беше дори само да наблюдаваме как говорят един с друг и как се държат помежду си японците.

Едва ли има друга нация, която да е изтъкана от толкова уважение и толерантност и едновременно с това да живее в такъв невероятен ред, дисциплина и законност. Ако французите и американците са известни с либералност и толерантност, германците с ред и дисциплина, а англичаните с вековните си традиции, повярвайте, японците са всичко това заедно. И повече.

За половин година не видяхме никъде японци, които да спорят, да си повишават тон или да се държат неприлично на улицата. Хора, които от малки са научени да показват уважение към всичко и всички, едва ли са способни на подобни неща. Поне моето впечатление е такова.